Disclaimer

0 artikelen | en NL Language iDeal Credit Card iDeal

CREATIVE LAB 72 - BESTEL NU

Disclaimer

DISCLAIMER CREATIVE LAB 72

Creative Lab 72 streeft ernaar op zijn website creativelab72.nl (hierna; “website) steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Creative Lab 72 staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de op de website geopenbaarde informatie. Druk- en zetfouten worden voorbehouden.

De informatie op de website, waaronder mede begrepen het productaanbod van Creative Lab 72 en de zogenaamde “Wall of fame” kan steeds worden aangevuld en worden aangepast. Creative Lab 72 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren en kan nimmer garanderen dat de informatie op de website up-to-date is.

Creative Lab 72 kan voorts niet garanderen dat de website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. Creative Lab 72 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van de website en de inhoud van de daarop vermelde informatie.

Creative Lab 72 aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar op de website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Creative Lab 72.

De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, de domeinnaam van Creative Lab 72, de vormgeving, werking en beelden van de website, behoren toe aan Creative Lab 72, voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de websitebezoeker verboden deze goederen voor commerciŽle doeleinden aan te wenden, te wijzigen, te bewerken of te kopiŽren of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uitdrukkelijk is overeengekomen of toegestaan.

Alle op de website gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Creative Lab 72 dan wel derden. De bezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van Creative Lab 72 ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.Lees Verder